Let op

Koop nooit erectiepillen op internet. De pillen kunnen gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld doordat de verhouding tussen de bestanddelen niet goed is of doordat er giftige stoffen in zitten. Ook kunnen ze bijwerkingen geven. Overleg altijd eerst met de arts.

Wie kunt u om hulp vragen?

Het antwoord op deze vraag is vooral afhankelijk van wat voor hulp u zoekt. De huisarts, de behandelend medisch specialist of de gespecialiseerde oncologieverpleegkundige kan helpen uit te zoeken waar u het beste met uw vraag terecht kan.

Hulp voor psychische gevolgen van kanker

Hebt u seksuele problemen door een psychische oorzaak? Dan kunt u terecht bij de huisarts en de praktijkondersteuner (POH GGZ). Een praktijkondersteuner werkt in de huisartsenpraktijk en helpt mensen met milde psychische klachten. Zij kunnen u eventueel verwijzen naar een psycholoog of seksuoloog.

Er zijn ook organisaties die zijn gespecialiseerd in psychische hulp aan mensen met kanker en hun naasten (psycho-oncologische zorg). Deze zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Kijk voor een overzicht op de website van IPSO.

Hulp bij relatieproblemen door kanker

Voor relatieproblemen kunt u eventueel een verwijzing vragen naar een seksuoloog of een relatietherapeut.

Hulp voor lichamelijke gevolgen van kanker

Hebt u vragen over de lichamelijke gevolgen van kanker of de behandeling, dan kunt u die bijvoorbeeld bespreken met de behandelend arts of het behandelteam in het ziekenhuis. Ook als er een ingreep of behandeling is die uw probleem eventueel kan oplossen, is het verstandig om dit met de arts te bespreken. Bijvoorbeeld een behandeling van uw erectieprobleem.

Ook de gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen weten vaak veel van dit onderwerp af. Uiteraard kunt u uw vragen en problemen altijd met de huisarts bespreken. Die kan eventueel ook weer verwijzen naar de juiste specialist of hulpverlener.

Hulp van een patiëntenvereniging en lotgenotencontact

Patiëntenverenigingen hebben vaak nuttige informatie, bijvoorbeeld op hun website of in brochures. Ook kunnen ze u misschien in contact brengen met lotgenoten. Het kan helpen om met anderen te praten die misschien wel (bijna) hetzelfde hebben meegemaakt.

Vergoeding

Voor vragen over de vergoeding van psychische hulp kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Kanker in Nederland

Ongeveer 1 op de 25 Nederlanders leeft met kanker of heeft in het verleden kanker gehad. Het gaat om meer dan 650.000 mensen, 290.000 mannen en 360.000 vrouwen. Dit aantal stijgt nog steeds, omdat steeds meer mensen van kanker genezen en ook langer ermee door kunnen leven. De meest voorkomende zijn darmkanker, huidkanker, borstkanker, longkanker en prostaatkanker. Kanker is een ziekte die vooral op oudere leeftijd voorkomt.

Meer informatie

www.seksualiteit.nl (Rutgers, kenniscentrum seksualiteit)
www.seksindepraktijk.nl (Rutgers, kenniscentrum seksualiteit)
www.zininseks.nl (Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC)
www.nvvs.info (Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS))
www.thuisarts.nl (Nederlands Huisartsen Genootschap)
www.kanker.nl
www.kwfkankerbestrijding.nl
www.diagnose-kanker.nl
www.stichtingak.nl (Stichting Allochtonen en Kanker)
www.aya4net.nl (Platform voor jongeren en jong volwassenen met kanker)
www.thuisarts.nl (informatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap)
www.freya.nl (Voor mensen met vruchtbaarheidsproblematiek)
www.lymfoedeem.nl (Nederlands Lymfoedeem Netwerk)
www.huidtherapie.nl (Vind een huidtherapeut bij u in de buurt)
www.nvfb.nl (Nederlandse Vereniging voor Fysiotheropie bij Bekkenproblematiek)
www.spreekuurthuis.nl
www.thuisarts.nl (informatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap)
www.freya.nl (Voor mensen met vruchtbaarheidsproblematiek)
www.lymfoedeem.nl (Nederlands Lymfoedeem Netwerk)
www.huidtherapie.nl (Vind een huidtherapeut bij u in de buurt)
www.nvfb.nl (Nederlandse Vereniging voor Fysiotheropie bij Bekkenproblematiek)
www.spreekuurthuis.nl
www.ipso.nl (lnloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland)
www.psychischegezondheid.nl (Fonds Psychische Gezondheid)
www.careforcancer.nl/module/home/
Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) (Patiëntenvereniging voor asbestslachtoffers en hun naasten)
Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie (Belangengroep voor mensen met Multiple Endocriene Neoplasie en hun naasten)
Belangenvereniging Von Hippel Lindau (Belangenvereniging voor mensen met Von Hippel Lindau en hun naasten)
Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) (Vereniging voor mensen met (een erfelijke belasting voor) borstkanker en hun naasten)
Leven met GIST (Contactgroep GIST Nederland België) (Contactgroep voor mensen met Gastro Intestinale Stroma Tumoren)
Stichting Hematon (Organisatie voor patiënten met bloedkanker, lymfklierkanker, en patiënten die een stamceltransplantatie ondergingen)
Hersenletsel.nl - Hersentumor contactgroep (Vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, waaronder hersentumoren)
Stichting Jongeren en Kanker (Stichting voor jongeren die geraakt zijn door kanker)
Leven met blaas- of nierkanker (Vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker en hun naasten) 
Longkanker Nederland (Voor patiënten met longkanker en hun naasten)
Lynch Polyposis (Contactgroep voor mensen met Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) of HNPCC-Lynch en hun naasten)
Stichting Melanoom (Patiëntenorganisatie voor mensen met melanoom en oogmelanoom)
Olijf (Netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker)
Patiëntenvereniging HOOFD-HALS voor mensen geraakt door hoofd-halstumoren (Deze vereniging steunt, informeert en bemoedigt mensen die in aanraking komen met kanker in het hoofd-halsgebied)
ProstaatKankerStichting.nl (Uw gids bij prostaatkanker)
SPKS (Patiëntenorganisatie voor mensen met kanker aan het spijsverteringskanaal)
De Stomavereniging (Organisatie voor stomadragers)
Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) (Vereniging voor gezinnen met een kind met kanker)
Stichting Zaadbalkanker (Organisatie voor mannen met zaadbalkanker en hun naasten).